Author Topic: UDT transformatoren fra P.R. Jensen  (Read 1356 times)

Ole Nielsen

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 91
  • View Profile
UDT transformatoren fra P.R. Jensen
« on: October 16, 2014, 04:18:13 am »
PowerPoint præsentationen fra sidste møde er hermed vedhæftet som pdf-fil. Her er også nogle henvisninger:

http://web.archive.org/web/20010420010832/http://www.zaz.com/usp/fulcrum.v3n2/udt.html  UDT dokument fra "The Science Journal of the University of Science and Philosophy" Vol. 3, No. 2, December 1994

http://www.hyiq.org/Research/Details?Name=A%20Free-Energy%20Device

Der er endnu en henvisning (Figuera Inverter by NMS.pdf) der ikke virker i øjeblikket, så den er også vedheftet. Jeg håber ikke at det giver problemer med kopi rettigheder.

/Ole

Ole Nielsen

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 91
  • View Profile
Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
« Reply #1 on: November 03, 2014, 03:16:57 am »
Så lykkedes det at genskabe nogle målinger der giver overskud fra envejstransformatoren. Da primær siden er parallelkoblet med en kondensator blev frekvensen tidligere bevæget i området omkring resonansfrekvensen. Det duer ikke på grund af en reel del i impedansen der ligger i serie med den reaktive eller imaginære del. Ved omkring den dobbelte frekvens sker der derimod noget.

I frekvensområdet omkring resonansfrekvensen sker en næsten 100% effektoverførsel fra primær siden til sekundær siden præcis som i en almindelig transformator. Ved den dobbelte frekvens bliver primær sidens svingningskreds rent reaktiv, mens sekundæren stadig er en reel værdi, da den kun belastes med en Ohmsk belastning. Det er ikke noget problem at få 50 gange højere effekt ud på sekundærsiden. Det store problem er stabiliteten, da en lille ændring i belastning, primærspænding eller frekvens ændrer kraftigt på resultatet.

Som energikilde blev denne gang benyttet en gammel audioforstærker som ikke ikke var frekvenslineær ved de benyttede frekvenser på op til omkring 50 kHz. Dvs. udgangsspændingen falder efterhånden som frekvensen øges når indgangsspændingen holdes konstant. Dens udgang er beregnet til 8 Ohm hvilket heller ikke var den benyttede belastning som bliver ret høj ved den rent reaktive belastning. Indgangseffekten blev målt før parallelsvingningskredsen.

/Ole

anders

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1.604
  • View Profile
Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
« Reply #2 on: November 07, 2014, 10:13:47 pm »
Det glæder mig virkeligt meget at høre om fremskridt.....


Ole Nielsen

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 91
  • View Profile
Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
« Reply #3 on: November 15, 2014, 05:50:51 pm »
Her er en måling på envejstransformatoren (UDT'en).


 • Blå kurve (kanal A) er indgangsspændingen til primær sidens LC-tank.
  • Grøn kurve (kanal C) er strømmen ind i primær sidens LC-tank.
  • Rød kurve (kanal B) er udgangsspændingen fra sekundærerne.
  • Gul kurve (kanal D) er udgangsstrømmen fra sekundærerne.
  • Magenta (kanal A * C) er indgangseffekten som er rent reaktiv da der er lige megen positiv og negativ effekt her. Det bevirker at der ikke er nogen reel effektforbrug.
  • Sort (kanal B * D) er udgangseffekten som altid er positiv hvilket indikerer virkelig effekt.

  Indgangseffekten er her taget fra en audioforstærker. Forstærkeren bliver varm og har dermed et virkeligt effektforbrug. Energien pulserer ind og ud af forstærkeren, selvom der ikke er et samlet forbrug på transformatorens indgangsside (primæren). Dvs. at forstærkeren ikke kan lide en rent reaktiv belastning, hvilket måske skyldes dens interne tilbagekobling.

  For at opnå det viste resultat kræves at tankkredsløbet fødes med det dobbelte af resonansfrekvensen (2. harmoniske). Det skyldes at det er energi eller effekt resonans og ikke blot den normale strøm-/spændingsresonans.

  XY-kurverne viser faseforholdene. Den grønne kurve er faseforholdet i indgangseffekten, som er rent reaktiv da det er en ellipse og den ingen hældning har. Den gule skrå linje angiver en ren Ohmsk belastning, da den ikke er ellipseformet og kun har en hældning. Der er altså tale om virkelig effekt på udgangssiden, mens indgangssiden er en rent reaktiv effekt, der blot "skvulper" frem og tilbage og dermed ikke udfører noget arbejde.

  /Ole

  Ole Nielsen

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 91
   • View Profile
  Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
  « Reply #4 on: November 15, 2014, 05:52:25 pm »
  Ups. Billedet er her:

  anders

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1.604
   • View Profile
  Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
  « Reply #5 on: November 25, 2014, 09:40:52 am »
  Ja, det er temmeligt entydigt OU.

  Jeg tror dog ikke helt jeg forstår hvorfor frekvensen skal være den dobbelte af resonansfrekvensen i LC-kredsløbet.

  Det er ikke mange Watt som kommer ud, men det er en rigtig god begyndelse.

  /Anders

  Ole Nielsen

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 91
   • View Profile
  Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
  « Reply #6 on: November 25, 2014, 06:57:24 pm »
  Måske er det fordi det er energi- eller effektresonans der skal være. Effekten har den dobbelte frekvens af strøm og spænding.

  Det store problem er nu hvordan man føder med reaktiv energi. En forstærker kan ikke lide at effekten slår tilbage i udgangen. En radiosender har det samme problem når man føder en antenne der ikke er ordentligt tilpasset bølgelængden så bølgerne slår tilbage. Måske kræver det to UDT’er der kobles så de virker reaktivt tilbage på hinanden.

  /Ole

  Ole Nielsen

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 91
   • View Profile
  Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
  « Reply #7 on: December 07, 2014, 01:37:50 am »
  Det ser ud til at der findes en løsning på problemet med at føde UDT'en med reaktiv effekt.

  Visse moderne invertere til solcelle anlæg kan levere reaktiv energi. Det kan benyttes om natten eller når en sky skygger for energiproduktionen. Om natten kan hele inverterens effekt benyttes til reaktiv effekt og dermed virke som stabilisator eller fasekompensation for el-nettet. Ifølge denne artikel; http://www.blueoakenergy.com/blog/inverter-reactive-power-compensation/, kan invertere aktivt justere forholdet mellem virkelig og reaktiv effekt på op til 11 forskellige måder:
  Quote
  “There are up to 11 different ways to adjust the real-time relationship between real and reactive power in many modern solar power inverters. No conventional generator can do that.

  Måden det gøres på er med en digital signalbehandlings processor der styrer inverterens switche (vektorregulering). Her er en mere udførlig artikel der beskriver hvordan det fungerer: http://www.edn.com/design/power-management/4368876/Teardown-The-power-inverter--from-sunlight-to-power-grid. Til slut henvises til yderligere artikler.

  /Ole

  anders

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1.604
   • View Profile
  Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
  « Reply #8 on: December 09, 2014, 08:50:35 am »
  Det er rart at høre at der sker noget...

  anders

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1.604
   • View Profile
  Medlemsaften 21-4
  « Reply #9 on: April 28, 2015, 03:06:29 pm »

  Medlemsmødet forløb fint. Der var mødt 17 mennesker op.

  Ole demonstrerede sin generator af Thane Heins typen, som leverede 1 Watt ud med ca 0 Watt ind.
  Det er endnu ikke en 10 kW generator som kan drive et familie-hus, men det er en god begyndelse.
  Det er sådan en begyndelse vi har drømt om i henved 30 år....

  Generatoren er måske ikke så forudsigelig og reproducerbar, som man kunne håbe på.
  I en periode (før medlemsaftenen) ville generatoren ikke levere overskud, og Ole viklede spolerne om og om, og den ville stadigt ikke levere overskud. Men så kom overskuddet pludseligt igen kort før medlemsaftenen.

  Vi har ikke nogen teori, der fortæller os, hvorfor den ikke leverede overskud i en periode, og så pludseligt leverede overskud igen. Man er tilbøjelig til at tro at den er meget følsom for små parametre. At spolen skal vindes på præcis den rigtige måde, eller at belastningen skal være af præcis den rigtige type. Men måske det er andre faktorer, der er afgørende, solens og månens position på himlen, måske. Eller måske luftfugtigheden, eller et lavtryk i nærheden. Vi ved det ikke. Vi ved kun at generatoren somme tider giver overskud.

  Jeg fremviste en generator som havde leveret overskud, men som pt ikke ville og ikke gjorde.

  Der blev diskuteret forskellige andre ting.
  /Anders

  =================================================================
  Hej alle,

  Den Russiske videnskabsmand jeg ikke kunne huske navnet på er Dr. Andrey A. Melnichenko (eller Andre, Andrei afhængig af hvordan kyrilliske bogstaver oversættes til latinske). Dr. Melnichenko brændte en mikrobølgeleder (rektangulært kobber rør) af ved at blande to mikrobølge stråler der sendtes gennem røret. Røret var dimensioneret til at kunne håndtere effekten af de to stråler sammenlagt. Grunden til at det alligevel smeltede viste sig at være at mikrobølgerne blev blandet kohærent, hvilket vil sige at felterne (strålerne) blev til et nyt uadskilleligt felt. Normalt vil to stråler blot gå igennem hinanden som når to lyskegler krydser hinanden. På den måde repræsenteres den samlede energi eller effekt af effekten fra de to stråler lagt sammen. Blandes felterne derimod kohærent bliver den samlede effekt derimod den dobbelte af effekten fra de ikke kohærent sammenlagte stråler. Energi og effekt formlerne indeholder et led der vokser kvadratisk og er årsagen til denne energi ud af den kosmiske baggrund som W.B. Smith udtrykker det.

  Melnichenkos "Transgeneration" dokument: http://www.overunity.com/13750/melnicenko-self-running-device/dlattach/attach/126928/ . Selvkørende generator af Melnichinko typen: https://www.youtube.com/watch?v=PoGfSDbnwbk

  Akula (Roman Karnouhov) har lavet adskillige selvløbere der driver lysdioder. Akulas YouTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UC2aHNMDJzRW7YDd145_Pa2w/videos. Han ender gerne med at skille dem ad for at vise at der ikke er skjulte batterier i apparaterne. På den måde behøves heller ikke usikre målinger hvis man ikke har det rigtige måleudstyr.

  Personligt tror jeg ikke at det er tro der afgør om teknikken virker. UDT'en kræver en masse impedanstilpasning for at virke. Det er radioteknisk viden der er brug for og det kræver erfaring som kan opnås ved at eksperimentere. Kohærens kendes også fra LASER stråler. De bygger på viden hvilket er et niveau højere end tro. Dette kan efterfølges af erfaring hvilket kan skabe ekspertviden.

  Venlig hilsen
  Ole

  anders

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1.604
   • View Profile
  Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
  « Reply #10 on: May 03, 2015, 05:44:32 pm »
  http://www.audiowind.com/pdf/sp-4.pdf

  En DC-DC konverter. Relevant for behandling af output fra transformeren.

  Ole Nielsen

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 91
   • View Profile
  Re: UDT transformatoren fra P.R. Jensen
  « Reply #11 on: May 03, 2015, 06:38:49 pm »
  http://www.audiowind.com/pdf/sp-4.pdf

  En DC-DC konverter. Relevant for behandling af output fra transformeren.

  Den viste side er en lineær regulator. Switching teknologi er mere effektivt end en lineær regulator, da lineære regulatorer altid vil have et spændingsfald fra indgangssiden til udgangssiden samtidig med en strøm gennem sig. Dette udvikler varme og gør regulatoren ineffektiv. En bedre løsning er derfor en step down konverter (buck converter) eller en step up/down konverter (buck-boost converter). Disse er switched mode konvertere der kan have meget høj virkningsgrad.

  Her er en Google søgning på disse:
  https://www.google.dk/search?q=dc+dc+converter&biw=1414&bih=1116&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AEhGVbeEEtbkaqusgTg&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=step+up+down+module

  Og her er regulatoren jeg benyttede på sekundærsiden. Der skal en diode brokobling mellem transformatoren og step-up/step-down modulet: http://www.dkvolt.dk/webshop/stepup-og-stepdown-transformer-8a/

  Indgangsspænding: DC 5V – 30V
  Max Ampere: 8A (10A)
  Hvilespænding: 4mA
  Udgangsspænding: DC 1,25V – 30V indstilles via drejeskrue.
  Frekvens: 150kHz
  Effektivitet: op til 91%.
  Isoleret kredsløb: Nej
  Omvendt polaritetsbeskyttelse: Nej
  Overbelastningsbeskyttelse: Ja, over-temperatur vil redicere output-Volt.
  Kortslutningsbeskyttelse: ja
  Størrelse: 6cm X 5,3cm X 2,2cm
  Vægt: 85 gram

  Hvad jeg ikke har fundet endnu er en konverter der leverer en symmetrisk +/- output spænding til forstærkeren. Dette kan i stedet løses ved at benytte en forstærker med fuld bro udgangstrin.

  /Ole