Author Topic: Referat af generalforsamling 3. sep 2019  (Read 271249 times)

anders

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1.676
    • View Profile
Referat af generalforsamling 3. sep 2019
« on: September 26, 2019, 03:09:16 pm »
Diføt Generalforsamling 3/9 2019
Valg af ordstyrer.

Anders foreslog sig selv og det blev vedtaget.

 

Valg af referent.

Christian Heerup blev valgt.

 

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden kommentarer, der er ingen indkomne forslag.

 

Formandens beretning,

Der er afholdt 4 møder i foreningsåret. Medlemsmøder uden foredragsholder udefra.

Formanden og en række andre har deltaget i kongresser i Königsstein, i Stuttgart og Iwone i Sverige.

Kun ringe aktivitet på hjemmesiden, formentlig kun formanden selv.

Foreningens bibliotek er digitaliseret, men af frygt for at overtræde copyright-loven er kun en del af filerne lagt på hjemmesiden, og en del af disse er krypterede, så det kræver password at læse dem. Ingen har efterspurgt passwordene. Der er lidt uklarhed om hvor de resterende filer befinder sig.

Anders er blevet medlem af den Schweiziske frienergi-forening, SVR, og får via medlemsskabet godt input om foreningens aktiviteter.

CVR registeret har lukket foreningens CVR nummer i forbindelse med formandens flytning til Schweiz.

Foreningen er blev genåbnet med revisorens adresse, med nyt CVR nummer og nemID kort. P.t. kan bankkontoen kan ikke tilgås, så regninger kan ikke betales. Der arbejdes på at få genåbnet kontoen.

Arbejdsgruppernes beretning (Arbejde med maskiner ved Anders):

Stor Rich Friedrich generator er der blevet kigget på, men ikke egentligt arbejdet på.

Wilbur B. Smith omtales. Anders har bygget hans tensor-spole og målt på den. Som påstået af Wilbur har spolen en lang række resonanser mellem 1 og 30 MHz, hvor den opfører sig som ideel antenne med rent ohmsk impedans på 75 ohm. Når man sender 100 W ind i spolen ved resonans-frekvensen, så forsvinder energien sporløst, spolen bliver ikke varm, og der udsendes ikke radiobølger. Smith nævner at man kunne styre outputtet via tanke-aktivitet. Og at spolen påvirkede kronometre i nærheden. Men det er ikke lykkedes at eftervise det.

En ny ekstremt nøjagtig krystal oscillator kan ikke registrere ændringer i tiden i nærheden af spolen.

Mere disclosure: UFO beretninger mm. berettes nu fra amerikanske militære kilder og andre, men medierne publicerer ikke noget herom.

 

Gennemgang af regnskab.

P.t. har Anders udlæg til gode på kr. 2.879,29 på grund af problemerne med adgang til kontoen.

Regnskabet blev godkendt.

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Martyin Wozniak afgår fra bestyrelsen

Peter V. Johansen stillede op og blev valgt med applaus.

 

Diverse.

Steen Ingwersen stiller spørgsmål vedrørende udformningen af hjemmeside, kan den opdateres? Oles tidligere statiske hjemmeside er ikke længere aktiv, og det diskussions forum, som p.t. er alternativet (Difoet Forum) er måske ikke så flashy.

Men hvem kan mobilisere ressourcer til at opdatere hjemmesiden?

Hermed sluttede generalforsamlingen +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Efterfølgende snak blandt medlemmer:

Infinity SAV (infinitysav.com), Bo skal have møde i denne uge med en der har rettighederne i Norden. Steen I. og Anders har tidligere har haft kontakt med dem. De sælger en 10 kW generator for 250.000 DKK. Generatoren er bl.a. demonstreret arbejdende autonomt i 5 timer på en øde ø fjernt fra energikilder, men generatoren har ifølge Anders endnu ikke kørt uafbrudt i 14 dage. Den er ustabil.

To ingeniører fra østrigste GAIA har bygget et eksemplar af generatoren med hjælp fra opfinderen, og afluset den for mange fejl, men de var ikke i stand til at få den til at køre helt stabilt.

Godkendelse i EU kan være en udfordring, snak om CE mærkning.

Derefter byggede de to ingeniører et eksemplar af Yildiz generator med hjælp fra Yildiz. Langtidstest kunne kun gennemføres i få timer. Generatoren var ikke helt stabil.

Nogle militære installationer kører angiveligt på fri energi?

De store amerikanske hangar skibe drives angiveligt af fusionsreaktorer?

Der har været et udbud. Amerikanske myndigheder skal have bygget et stort antal (1000?) 1 MW generatorer og indhentede tilbud fra industrien.

Rossi fik ikke godkendt sin 1 MW generator i EU. Han kan også få problemer med at få CE godkendelse til mindre (10 kW) generatorer?

Der var snak om mistænkelige dødsfald blandt alternativt tænkende læger.

Steen I. mener at der kan være nye tider på vej med bedre vilkår for fri energi.

Peter nævner Desert Greening (desert-greening.com) i den Algirske ørken. De bygger "Sphärenharmonieanlage". Det er cloudbusters, som tiltrækker regn, og som bl. a. medfører bedre menneskelig trivsel i det omkringliggende område.

Steen I. har købt en cloudbuster fra "Orgonise Africa" (www.orgoniseafrica.com) ved Georg Ritzel. Pris ca. 5000 kr. En kombination af Reich og Keshe teknologi. (https://www.orgoniseafrica.com/en/buy-orgonite/orgonite-cloudbuster-chembuster)

Snak generelt om flere orgon teknologier.

Steen I. planlægger sammen med Nikolaj Blom foredrag i IDA fordrag ved Konstantin Meyl om neutrinoer og hans teori herom, dato ikke fastlagt.

Steen I. nævnte et projekt fra Iwone beslægtet med "neutrinofangere" der kan levere 80 W pr A4 ark, ifølge Anders.

Paul Pantone og GEET generatorer til forbrændingsmotorer blev omtalt (www.geet-pantone.com)

Thorium reaktorer undersøges af "Copenhagen Atomics" (https://www.copenhagenatomics.com/).

Wingmakers materiale står til rådighed for interesserede, kontakt formidlet af Poul Schriver. (https://www.wingmakers.com/)

Ben Davidson påpeger faren ved det forestående magnetiske polskifte, eller blot den allerede skete svækkelse af jordens magnetfelt. Ved sidste magnetiske polskifte for 12000 år siden uddøde de store pattedyr på den nordlige halvkugle (mammutter, sabeltigere osv), hvad sker der når næste polskifte indtræder om få år? Der er ikke enighed om konsekvenserne, men det er muligt at vores kultur bliver kraftigt påvirket og måske går til grunde.(https://suspicious0bservers.org/)