Author Topic: tirsdag 07 marts 2017 19:00: Brilliant Light Power  (Read 68735 times)

anders

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1.673
    • View Profile
tirsdag 07 marts 2017 19:00: Brilliant Light Power
« on: February 28, 2017, 07:11:34 pm »
tirsdag 07 marts 19:00: Medlemsmøde, hovedemne Brilliant Light Power (http://brilliantlightpower.com/).
Brilliant Light Power er ved at afteste en form for kold fusions reaktor, som kan levere af størrelsesorden 300 KW elektrisk effekt. De regner med at kunne udleje reaktorer i starten af 2018.

Indgang 3, værelse 3.1.2 hos:
Danish Technological Institute (DTI)
Gregersensvej 1
2630 Taastrup

DIFØT MØDET 07. marts 2017.

Der mødte 12 mennesker op til aftenen. 3 af de fremmødte havde kendskab til Brilliant Light Power.

Anders, som havde været I kontakt med BLP fortalte og viste videoer og præsenterede nogle slides.

Multi-geniet Randall Mills har grundlagt BLP. Kort efter Pons og Fleischman offentliggjorde at de havde opdaget kold fusion I 1991, fremkom Randall Mills med en teori for kold fusion, og han demonstrerede som den første at man kunne lave kold fusion med nikkel og let vand, I stedet for de meget dyre materialer som Pons og Fleischman bruggte, nemlig palladium og tungt vand. Næsten ingen troede på hans teori, men hans praktiske resultater var banebrydende, og især I Italien begyndte man at lave kold fusion med nikkel, og I mange år havde man på universitetet I Bologna en kold fusionsreaktor med nikkel, som kontinuerligt leverede 200 Watt. Det var her på universitetet at Andrea Rossi lærte at lave kold fusion med nikkel, hvorefter han havde held til at skalere reaktoren op til 1 MegaWatt, så han kunne sælge et antal af disse E-Cat anlæg.

Randall Mills har altid været I stand til at tiltrække investorer, og der er nu investeret lang over 100 millioner kroner I hans ideer. Han har gentagne gange offentligt demonstreret fusion meget overbevisende med meget stor udgangseffekt, langt over 100 kiloWatt. Men I mange år var hans reaktorer ikke modne til markedsføring. Hans seneste reaktor version er imidlertid moden, og han forventer at kunne masseproducere reaktoren I slutningen af dette år. Reaktoren er nu på størrelse med en stor fodbold. Den er fyldt med hydrogen gas med et lavt tryk og en temperatur omkring 3000 Celcius, og med sølv som katalysator. Reaktionen udvikler omkring 1 MegaWatt varme. Ved den høje temperatur er en stor del af strålingen synligt lys. Lysintensiteten er 1000 gange kraftigere end middagssolens lys, og med specielle vandkølede solpaneler kan han omdanne 60% af energien til elektrisk energi. De resterende 40% varme skal bortskaffes evt anvendes til fx boligopvarmning. Reaktoren bruger som brændstof almindeligt vand. 1 liter vand afgiver lige så meget energi som 100 liter dieselolie. Fremstillingsprisen for elektriciteten bliver meget lav, men BLP vil tage så mange penge for elektriciteten som markedet kan bære, indtil de har genvundet deres udviklingsomkostninger.

Ingen af de kendte energikilder kan konkurrere prismæssigt med BLPs energi. Almindelige solpaneler, vindkraft, vandkraft, dæmninger, atomkraftværker, osv vil alle være meget dyrere end BLPs energi. Der vil ikke være behov for højspændingsledninger der fordeler elektriciteten fra store centrale kraftværker. Samfundet vil få sin elektricitet fra talrige små kraftværker. Elforsyningen vil blive decentral og distibueret.
« Last Edit: March 18, 2017, 05:08:57 pm by anders »