Author Topic: Møder i efteråret 2016  (Read 71018 times)

anders

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1.676
    • View Profile
Møder i efteråret 2016
« on: February 20, 2017, 01:53:29 pm »
Tirsdag 6. september 2016 kl. 19:00

Generalforsamling

DIFØT holder generalforsamling tirsdag 6. september 2016 kl 19:00 på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, mødelokale 3.1.6, som ligger ved indgang 3,

Hvis man ankommer efter 19:00 og yderdøren er låst, kan man ringe til Anders på telefon 53707540.

Dagsordenen er:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden aflægger beretning
3. Arbejdsudvalgene aflægger beretning.
4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
5. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
6. Formanden redegør for planerne for det kommende år.

Efter generalforsamlingen vil ordet være frit, og man kan diskutere igangværende og nye projekter.

 
Tirsdag 11. oktober 2016 19:00

Power Pack

Lars Leth Pedersen Fra Biotech Innovation ApS, www.biotech-i.dk , vil holde foredrag om sin opfindelse, Power Pack.

Vores sortiment af Power Packs er alle kraftige katalysatorer, der forbedrer vandkvaliteten og som har positiv effekt på praktisk taget alle processer hvor vand eller fugt spiller en rolle.

Kan anvendes på områder fra dyrefoder til spildevand, fra varmevekslere til betonfremstilling og fra lugt reduktion til smagsregulering.

Langtidsholdbar, vedligeholdelsesfri og kræver ingen energitilførsel.

Restauranter og Storkøkkener

Et korrekt dimensioneret og installeret Biotech Innovations Power Pack system sikrer virksomheden mod fedtbelægninger i emhætter og i ventilationskanaler. Det giver en reduceret brandfare, et bedre sug og meget lettere og billigere rengøring. Det sikrer dit helbred og din pengepung. Virksomheden sparer penge.

TIVOLI A/S København har brugt PowerPack i 2 af deres restauranter siden November 2015, med så gode resultater at de vil installer det i mange flere.

PowerPack installeret i Wagamama i Tivoli A/S. Anlægget var rengjort inden opsætning. Anlægget bliver nomalt gjort rent 3 gange om året, anlægget er IKKE blevet rengjort siden installering af PowerPack.
Filtre med og uden Power Pack