Author Topic: Diracs teori videreudvikles  (Read 2216 times)

anders

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1.669
  • View Profile
Diracs teori videreudvikles
« on: May 17, 2016, 09:33:35 am »
http://www.spacetechexpo.com/resources/news/2016/05/07/the-future-of-space-travel-%E2%80%93-anti-gravity-technology/

Bill Alek kommer her med hvad der ligner en rigtig god forklaring på fri energi og antigravitation.

Han arbejder videre på Diracs teori om negativ energi. Man kan opfatte det som en videreudvikling af Dobson's ideer. Nogle vil huske Dobson's to artikler i Infonote Energy Magazine.

Han arbejder også videre på elektronens spin. Elektronens spin er meget naturstridigt, når man tænker i 3 dimensioner. Det har længe været klart at elektronens spin er mere naturligt hvis man tænker i flere end 3 dimensioner. Bill Alek går op i 7 dimensioner, hvorefter elektronens spin giver mere mening, og man kan arbejde med dens spin på en måde som giver fri energi og antigravitation.

Maxwells ligninger indholdt oprindeligt quaternioner, som har dobbelt så mange dimensioner som den neddæmpede version af Maxwell vi anvender i dag. Bill Aleks løsning minder således om den oprindelige og mere potente version af Maxwells ligninger. Tom Bearden har gentagne gange været fortaler for at man anvendte den oprindelige form af Maxwells ligninger.

Sterling Allen blev jo pludseligt fængslet for pædofile forbrydelser. Usædvanligt fordi pædofile med gode forbindelser normalt går straffri. Tænk bare på Bill Clinton, præsident Bush (den ældre). (De relevante dommere er som regel også pædofile). Sterling Allen blev gjort tavs kort efter at han gengav en historie fra en anonym kilde om en fysik-teori med flere dimensioner end de normale 3. Denne teori var anvendelig til at forstå og udvikle fri energi maskiner og antigravitation.

De forskellige historier går efterhpånden op i en højere enhed.....

Ole Nielsen

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 91
  • View Profile
Re: Diracs teori videreudvikles
« Reply #1 on: June 11, 2016, 02:55:08 am »
Hvis Wilbert B. Smiths teori er rigtig består elektronen og positronen af en partikel i stil med en røgring hvor tre felter vinkelret på hinanden låses fast og stabiliseres. Dette skulle være den mindste fysiske partikel hvoraf alt fysisk stof og elementar partikler består. Disse to partikler danner ifølge Smith en æter, eller mikropartikel gas, der kan overføre kræfter over afstand som f.eks. ved elektromagnetisk stråling og tyngdekraft. Partiklerne har spin i alle tre retninger og kan være højrehånds eller venstrehånds skruede hvilket bestemmer ladningens fortegn.

Smiths teori kræver seks parametre for at danne disse elementarpartikler. De tre første parametre er de tre mulige bevægelsesretninger (længde, bredde og højde). De næste tre parametre ligger i de første tre og er Tempus (forandring eller en tæthed), divergens (spredning) og curl (krølning eller at feltet krøller tilbage mod sig selv). I elektromagnetismen er disse beskrevet som tid, elektrisk felt og magnet felt. Tempus er ikke den tid vores urer måler men mere en tæthed i hvor hurtigt noget ændres. Smith betegner det som et felt der kan manipuleres med ved at ændre på de to andre felter eller parametre i denne gruppe. Med 12 parametre i alt kan hele universet beskrives ifølge Smith. Det kræver fire grupper af tre parametre vinkelret på hinanden. Hver efterfølgende gruppe ligger i den foregående gruppe således at en højere gruppe kræver alle de underliggende grupper for at eksistere.

Visse kilder, vist nok grantcronicles.com, fra folk der påstår at de har haft kontakt med udenjordisk folk siger at man kan se hvor de enkelte elektroner er skabt da de bærer en signatur fra generatoren der har dannet dem. Det må være noget i stil med at skabe hvirvler i vand fra en skrue og så kunne sige hvilken skrue der har dannet hvirvlerne. Elektroner og positroner er så hvirvler eller "røgringe" i noget finere ikke fysisk stof. Ved at stakke disse "røgringe" dannes større partikler indtil man når atomstørrelse og dermed danner grundstofferne.

http://grantchronicles.com/ har nogle artikler om udenjordiskes syn på elementarpartikler og deres vekselvirkninger. De giver nogle muligheder vi ikke officielt benytter os af endnu såsom fri energi og manipulering med tyngdekraften og selve atomet (transmutation).

Der eksisterer nogle YouTube videoer der viser kollisioner mellem røgringe der enten kan forstærke eller ophæve hinanden.

Smiths "røgringe" er også beskrevet som UPA (Ultimative Physical Atom) partiklen. Se f.eks. tegningen under kapitel 3 her: http://www.smphillips.8m.com/article-5.html. Det vises også hvordan "røgringene" stakkes til større partikler.

/Ole