Author Topic: Donna Fisher  (Read 1729 times)

anders

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1.643
  • View Profile
Donna Fisher
« on: December 25, 2014, 05:05:48 pm »
Donna Fisher er en australsk forfatterinde, som skriver fremragende bøger om EMFs skadevirkninger.
Hun rejser verden rundt og besøger forskere, der er aktive på området. Hun samarbejder med EMF-overfølsomme, som afprøver diverse remedier mod EMF-overfølsomhed, måleudstyr, og udstyr til afskærmning mod EMF.

http://www.amazon.co.uk/LIGHT-HEALS-Energy-Medicine-Beyond/dp/0992412900/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1419521610&sr=1-1&keywords=donna+fisher
Light that Heals er hendes seneste bog. Den er fremragende og giver en glimrende orientering om bl. forskningen omkring EMFs skadelige virkninger.

Bl. a. er der en glimrende redegørelse for begrebet "dirty electricity". Nogle forskere påpeger at der er en klar sammenhæng mellem elektrificering og civilisationssygdomme. Befolkningsgrupper, der ikke er udsat for elektricitet, fx Amish-folk, de får slet ikke civilisationssygdomme som kræft, alzheimers, og hjertekar-sygdomme i samme omfang som andre.  Det er imidlertid ikke den rene 50 Hz eller 60 Hz strøm, som er farlig. Forskningen synes at vise at det er signaler med højere frekvenser, i området 1 kHz-100 kHz, som udbredes over lysnettet, som slår folk ihjel. Forskning i laboratorier med rene 50 eller 60 Hz signaler viser næsten ingen skadevirkning. Kun når man bruger lysnet-spænding som er forurenet med højfrekvente signaler, så slår det ofrene ihjel. De højfrekvente signaler dannes især i mere avanceret elektronik som computere,  lysstofrør, lavenergi-pærer, switch-mode-power supplies, elektronikken i forbindelse med vindmøller og solpaneler, som skal kobles til lysnettet. Disse livsfarlige højfrekvente signaler i området 1 kHz til 100 kHz giver normalt ikke udslag på de EMF-metere der er i handelen. Der findes et særligt Stezerizer-meter som man forbinder til stikkontakter. Det giver en visning i SG-enheder. Hvis der på alle stikkontakter i boligen eller kontoret er < 30 SG enheder, så er der ingen fare. Hvis der fx er 3000 SG enheder på nogle stikkontakter, så er risikoen for at dø af kræft 10-doblet eller noget i den retning.  Man filtrere "dirty electricity" væk med filtre, som blot kan forbindes til stikkontakter rundt omkring i huset. Det kræver ingen særlig tilladelse udover den almindelige typegodkendelse af filtrene. En dyrere løsning er selvfølgeligt at få installeret filtre ved måleren hvor lysnettet føres ind i boligen/kontoret. Det kræver særlige tilladelser. Udover at filtrere den udefra kommende "dirty electricity" væk, så bør man reducere dannelsen af "dirty electricity" i hjemmet, og udskifte lyskilder og elektronik der udsender dirty electricity med enheder, der ikke forurener lysnettet. LED-belysning forurener normalt kun hvis der anvendes lysdæmpning. Bedre computere har indbygget filtrering, så de ikke forurener lysnettet. Man er nødt til at måle på stikkontakterne med jævne mellemrum for at se om nogen har tilsluttet en spare-pære, en laptop, eller noget andet, som forurener.

"Grounding" kan vel i nogen grad modvirke "dirty electricity", men filtrering af lysnettet har hyppigt været meget effektivt, og har reduceret mange gener, som beboerne måske ikke forbandt med EMF-påvirkninger. Filtrering af lysnettet har en målelig gavnlig virkning på malkekøer. De giver mere mælk, når de ikke udsættes for "dirty electricity".

Mobilstråling, WiFi og DECT telefoner er naturligvis heller ikke sundt. Men sammenlignet med "dirty electricity" er det måske et mindre, eller et nyere problem. Skadevirkningerne er endnu ikke blevet så omfattende. Det tager måske 20-30 år for skadevirkningerne at slå igennem og blive meget store.

Donna Fisher har prøvet mange midler mod EMF-stråling, og stødt på et, som virker overraskende godt.
http://www.donnafisher.com.au/emf-protection
Blue Shield Tesla er et moderne højteknologisk produkt med indbygget mikroprocessor, som udsender en form for stråling (longitudinal stråling?) som ikke kan måles med almindelige EMF-detektorer. Strålingen virker normaliserende på husdyr og mennesker. Der findes andre lignende produkter, Q-Link fx, Elanra, eller Bioresonans-produkter fra Schmidt, men Blue Shield Tesla er tilsyneladende væsentligt mere effektivt end de andre kendte produkter.  Donna Fisher siger hun ikke har nogen økonomisk fordel af at anbefale eller sælge Blue Shield Tesla. Når hun anbefaler dem, så er det fordi de virker.
« Last Edit: December 25, 2014, 05:07:25 pm by anders »

anders

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1.643
  • View Profile
Stetzerizer Meter
« Reply #1 on: January 20, 2015, 10:08:35 pm »
Jeg har fået fat i et Stetzerizer Meter.
25 enheder er max for hvad der betragtes som godt.
Ved 200 enheder kan man regne med betydelig risiko for fx kræft.
Vi har nu målt i et antal danske hjem og 500 enheder er meget normalt. Under 25 har vi endnu ikke set.

Med de tilsvarende Stetzerizer filtre kan man filtrere den snavsede elektricitet fra, og få en renere og mindre kræftfremkaldende 200V.
Man kan købe en pakke med 15 filtre.
Nu har vi prøvet et par steder, og folk sover meget bedre, og føler sig udhvilede om morgenen, når man dæmper snavset ned til omkring 40 enheder med filtrene. Vi har dog som regel kombineret filtreringen med anvendelsen af QLink USB-enheder, så vi har ikke lavet mange rene forsøg kun med filtrene.
Vi ville se om kombinationen QLink + Stetzerizer filtre virkede, og det gjorde den eftertrykkeligt.

QLink Pendant har ikke så kraftig en virkning som QLink USB.
Selv efter grounding af sengen med et sølvtråds-holdigt lagen fra Barfod, havde QLink USB + Stetzerizer filtre en kraftig effekt.
Det er mit indtryk at Stetzerizer filtre har en effekt uden Q-Link, men at effekten er meget større med Q-Link USB .


Ole Nielsen

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 91
  • View Profile
Re: Donna Fisher
« Reply #2 on: January 21, 2015, 02:40:44 am »
Stetzerizer Meteret måler i GS enheder der i SI enheder svarer til 24V/s ifølge producentens hjemmeside: https://www.stetzerelectric.com/store/stetzerizer-microsurge-meter/. V/s [Volt pr. sekund] er også måleenheden for slew rate som er den maksimale hastighed en spænding ændres. Normalt benyttes Volt pr. mikrosekund [V/us]. For en sinus spænding sker den største ændring under krydsning af nulpunktet. For lysnetpændingen på 230V og 50Hz er denne værdi 102kV/s eller 0,102V/us.

Ifølge ovenstående giver standard netspændingen således 4250 GS enheder. Stetzerizer Meteret måler dog kun i området omkring 10 kHz til 100 kHz ifølge hjemmesiden. Energitætheden er større ved højere frekvenser da de gentager sig selv mange flere gange pr. tidsenhed. Ved 50 Hz gentages kurven hvert 20. ms. Ved 100 kHz sker gentagelsen hvert 10. us. Måske er det derfor der filtreres for det nævnte frekvensområde.

Ved 100kHz sinusspænding kræves en spidsspænding på 38,2uV for at give en GS enhed eller en slew rate på 24V/s.

Hvis man ikke har et oscilloskop (og båndpas filter) til at måle slew raten, kan man evt. selv bygge Stetzerizer Meteret, da der er en henvisning til patentet bag det http://docs.stetzerelectric.com/US-Patent-006914435.pdf. I patentet vises et diagram (ikke fuldt komplet) med komponentværdier. Der vises dog ikke selve voltmeteret der er kalibreret i GS enheder. Voltmeteret skal kunne måle i hele frekvensområdet. Patentet omfatter således kun frontenheden.

For en sinusspænding fås slew rate til: 2*pi*f*Uspids hvor f er frekvensen og Uspids er spidsspændingen. Uspids=kvadratrod(2)*middelspændingen. Divider slew rate med 24V/s for at få resultatet i GS enheder, hvis man ikke kan lide SI enheder.

/Ole

Ole Nielsen

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 91
  • View Profile
Re: Donna Fisher
« Reply #3 on: January 23, 2015, 10:37:44 am »
Voltmeteret skal kunne måle i hele frekvensområdet.

Korrektion: Signalet ensrettes og integreres hvorved det ikke er nødvendigt med et AC voltmeter med et højt frekvensområde. Benyt et DC voltmeter.

/Ole