Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
2
Diverse alternativ helbredelse / Re: Fenbendazol
« Last post by anders on August 01, 2019, 08:45:25 pm »
There is a very interesting cancer cure (Clif High says he would use this as an alternative if any more cancer).

It involves FENBENDAZOLE (trade name-Panacure), and a few other items.
Amazing cure story on the web.

No prescriptions needed, home style, easy to follow, and CHEAP.

The medical establishment USED to use a cancer treatment based on Fenbendazole, but all the patents expired and they cant make any money on low priced cures.
  That's why you gotta do it yourself.
3
Diverse alternativ helbredelse / Fenbendazol
« Last post by anders on August 01, 2019, 08:43:02 pm »
https://fenbendazole.org/

Der er historier om at Fenbendazol har en kraftig virkning mod kræft. Egentligt er det vist en ormekur til husdyr, men det har en uventet bivirkning.
Der er en historie her man kan grave i.
4
DIFØT møder / Møder efteråret 2019
« Last post by anders on July 16, 2019, 06:32:24 pm »
Tirsdag 3. september kl 19: Generalforsamling

Tirsdag 1. oktober Ulf Dahlstrøm
Ulf arbejdede sammen med Stanley Meyer på dennes vand bil. Efter mordet(?) på Stanley Meyer holdt Ulf en lav profil.

Stedet er DTI Gregersensvej, Høje Taastrup
5
Etheren / Nogle aether teorier
« Last post by anders on April 12, 2019, 09:04:48 am »
6
DIFØT møder / Møder i foråret 2019
« Last post by anders on April 02, 2019, 12:44:12 pm »
DIFØT MØDER I FORÅRET 2019
tirsdag 12 marts kl 19
onsdag 15 maj kl 19
møderne finder sted på Teknologisk Institut, indgang 3.
Vi har ikke foredragsholdere til møderne, så det bliver medlemsmøder, hvor medlemmerne kan opdatere hinanden.
7
DIFØT møder / Generalforsamling 2018
« Last post by anders on September 15, 2018, 09:42:56 am »
Generalforsamling

DIFØT holder generalforsamling  tirsdag 18. september 2018 kl 19:00 på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, indgang 3,

Hvis man ankommer efter 19:00 og yderdøren er låst, kan man ringe til Anders på telefon 53707540.

Dagsordenen er:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden aflægger beretning
3. Arbejdsudvalgene aflægger beretning.
4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
5. Valg af nyt bestyrelsesmedlem. Anders Heerfordt og Søren Birkelund er på valg og er villig til genvalg
6. Formanden redegør for planerne for det kommende år.
Man har stemmeret, hvis man har betalt kontingent for regnskabsåret 01-09-2017 til 01-09-2018

Efter generalforsamlingen vil ordet være frit, og man kan diskutere igangværende og nye projekter.
8
DIFØT møder / Møder efteråret 2018
« Last post by anders on August 03, 2018, 10:49:59 am »
Tir 18 september 2018 kl 19: Generalforsamling

Tir 6. november 2018 kl 19: Beretning fra energikongressen i Königstein 29-30 september

9
Diverse alternativ helbredelse / Re: C60 fullerene
« Last post by anders on May 14, 2018, 03:05:30 pm »
http://www.longecity.org/forum/topic/84555-c60-concentrations-from-major-vendors/

interessant serie af meddelelser vedrørende analyse af 3 c60 produkter.

Især dette er interessant, fordi det handler om to vigtige leverandører af c60 i Europa.
Vaughter Wellness indeholder ikke den mængde c60, som de lover...

Carbon60OliveOil.com

Concentration claimed: 800ug/mL

Concentration measured: 825ug/mL +/- 25ug/mL

Samples tested: 5

 

Vaughter Wellness

Concentration claimed: 900ug/mL

Concentration measured: 531 +/- 24ug/mL

Samples tested: 3
10
Diverse fri energi maskiner / MAGMOV
« Last post by anders on February 17, 2018, 01:39:04 pm »
Krypteret video om Magmov generatoren
Password rekvireres hos formanden
Pages: [1] 2 3 ... 10