Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - anders

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 80
31
Foreningen DIFØT, vedtægter, kontakt ol / Kontaktadresser
« on: February 20, 2017, 02:02:54 pm »
Kontaktadresser til diføt

Postadresse:

DIFØT
c/o Anders Heerfordt
Ruskær 4 st th
2610 Rødovre

Email aheerfor(at)gmail.com
 

32
DIFØT møder / Liste over tidligere møder 2000-2015
« on: February 20, 2017, 02:00:52 pm »
Tidligere møder
   

Startside  Toppen 

Om vand og vandbehandling Aksel Nielsen Orbo generatorer Scientology og undertrykkelsen af heraf
Jan Hansen
Demonstration af medlemmers eksperimenter
Et par små eksperimenter, en orientering og et ønske.
Hvad kan iværksættere lære af Usain Bolt (verdens bedste 100 meter løber)
V./Peter Torstensen
UDT, Unidirectional transformer
Ole Nielsen
Damanhur
Alan Pauel Bjerre
Bedre sikkerhed på internettet
Forretningsmodellen og de 10 dogmer – del II
Forretningsmodellen og de 10 dogmer
Brændselsceller, -fremtidens alternativ til forbrændingsmotoren.
Hakon Juel
Medlemsaften
Vandvitalisering
Kåre Netterstrøm
Earthing
Claus B. Henriksen
Fremtidens teknik - den tabte decimal for universets opretholdelse
Arne H. Paulsen
Medlemsaften
"Chemtrails Geoengineering" – Er hvide striber på himlen sundhedskadelige?
Ingeniør Frank B. Rasmussen
Biofeedback / Neurofeedback - En ingeniørmæssig vinkel
Per Gaarde-Nissen
BROWNS GASANLÆG
v./Claus Thomsen, Compac Tree ApS
Biogas - store perspektiver, men hvordan realiseres målene?
Bruno Sander Nielsen
Brintcelleskibet Viking Lady
Henrik Bach
Rapport fra frienergi-kongres: Autonome Energiesysteme
Anders Heerfordt
Steorn Orbo projektet
Anders Heerfordt, Lars-Jørgen Kroll
Energi til alle i fremtiden – fri fantasi?
Det livgivende vand
Torben Munk Nielsen
Himmelnøglen
Niels Bandholm
Frienergimaskiner mm.
Albert Hauser - Video 1. del. - Video 2. del. - Lydfil i mp3.
De ukendte universelle love
Robby Curdorf
Rapport fra Genesis-2
Anders Heerfordt
Elektrodynamisk kosmologi
Mathias Båge
Bioresonans og Rayonex-produkter
Finn Kofoed
Naturlige energier med afsæt i Martinus' kosmologi
Ole Therkelsen
Enden på forstaden
Video
Når olien slipper op
Film
Vandkrystaller og bevidsthed
Jonah Ohayv
Hvordan skaber vi vores virkelighed?
Kaare Sørensen
Viktor Schauberger
Viktor Schauberger
Grundstoffernes stråling og en alternativ naturlære
Poul Schriver
Video: Fri energi - kapløbet til nulpunktet
DVD film fra 10. internationale konference om kold fusion
Filmen om Nikola Tesla
En aften med kold fusion
En filmaften med Correas ætermotor
En æterteori
Anders Heerfordt
   

Startside  Toppen 
Æterens fundamentale funktioner
Jesper Overgaard
Maya-kalenderen – med mere
Robby Curdorf
Gravitationsbølger
Christian Heerup
Anvendelse af fractaler i holistisk terapi
Gunver Juul og Ivar Skarbøe
Apollo-månelandingerne - fup eller fakta
Jan Dupont
Enhed og mangfoldighed
Lynnclaire Dennis
Disclosure Project
Video
Aktivt vand
Medlemmerne
Dolores Cannon
Anders Heerfordt
Pyramideenergi
Aage B. Vester
Hartmut Müller i Danmark
Hartmut Müller
De gådefulde korncirkler
Jan Dupont
Operation Infinite Justice
Steve Robertson
Fri energi i dag
Albert Hauser
Praktisk økologi
Nils Ørum Nielsen
Om fremtidsforskning
Poul Schriver
Korncirkler – videnskabelige og åndelige vinkler på gåden
Jonah Ohayv
...


33
DIFØT møder / Hvordan kommer man til DTI mødestedet?
« on: February 20, 2017, 01:59:10 pm »
Møderne foregår
Indgang 3, værelse 3.1.2 hos:
Danish Technological Institute (DTI)
Gregersensvej 1
2630 Taastrup

Transport:
DTI ligger ca. 15 minutters gang fra Høje Tåstrup station.
Busserne 400S og 116 kører mellem Høje Taastrup Station og DTI.
(Se "Rejseplanen" på nettet).
Kort: vedhæftet


Møderne begynder kl. 19.00.
Entré: Medlemmer 30 kr., gæster 50 kr. Deltagelse i DIFØTs generalforsamling er gratis.

34
DIFØT møder / Møder i efteråret 2016
« on: February 20, 2017, 01:53:29 pm »
Tirsdag 6. september 2016 kl. 19:00

Generalforsamling

DIFØT holder generalforsamling tirsdag 6. september 2016 kl 19:00 på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, mødelokale 3.1.6, som ligger ved indgang 3,

Hvis man ankommer efter 19:00 og yderdøren er låst, kan man ringe til Anders på telefon 53707540.

Dagsordenen er:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden aflægger beretning
3. Arbejdsudvalgene aflægger beretning.
4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
5. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
6. Formanden redegør for planerne for det kommende år.

Efter generalforsamlingen vil ordet være frit, og man kan diskutere igangværende og nye projekter.

 
Tirsdag 11. oktober 2016 19:00

Power Pack

Lars Leth Pedersen Fra Biotech Innovation ApS, www.biotech-i.dk , vil holde foredrag om sin opfindelse, Power Pack.

Vores sortiment af Power Packs er alle kraftige katalysatorer, der forbedrer vandkvaliteten og som har positiv effekt på praktisk taget alle processer hvor vand eller fugt spiller en rolle.

Kan anvendes på områder fra dyrefoder til spildevand, fra varmevekslere til betonfremstilling og fra lugt reduktion til smagsregulering.

Langtidsholdbar, vedligeholdelsesfri og kræver ingen energitilførsel.

Restauranter og Storkøkkener

Et korrekt dimensioneret og installeret Biotech Innovations Power Pack system sikrer virksomheden mod fedtbelægninger i emhætter og i ventilationskanaler. Det giver en reduceret brandfare, et bedre sug og meget lettere og billigere rengøring. Det sikrer dit helbred og din pengepung. Virksomheden sparer penge.

TIVOLI A/S København har brugt PowerPack i 2 af deres restauranter siden November 2015, med så gode resultater at de vil installer det i mange flere.

PowerPack installeret i Wagamama i Tivoli A/S. Anlægget var rengjort inden opsætning. Anlægget bliver nomalt gjort rent 3 gange om året, anlægget er IKKE blevet rengjort siden installering af PowerPack.
Filtre med og uden Power Pack

35
DIFØT læsekreds / Læsekreds
« on: February 20, 2017, 01:51:30 pm »
Tidsskriftslæsekredsene er dannet for at kunne følge udviklingen inden for DIFØTs interesseområder på nært hold. Gennem en række tidsskrifter fra ind- og udland er det muligt at følge med i hvad der rører sig rundt omkring. Cirkulationen af tidsskrifterne sker ved at tilmelde sig til de tidsskrifter man ønsker at modtage.
Lånetiden for et tidsskrift er en måned.
Før videresendelse registrerer man på lesekreds.heerfordt.dk at man vil videresende tidsskriften, og man får så navn og adresse på næste modtager.

Som eksempler på tidsskrifter kan nævnes : UFO-kontakt,  Infinite Energy, Nexus og NET-Journal.

Det kan variere fra år til år hvilke tidsskrifter læsekredsen abonnerer på.

36
DIFØT bibliotek / Biblioteket
« on: February 20, 2017, 01:47:34 pm »
DIFØT har sit eget bibliotek med bøger, tidsskrifter, audiofiler og videoer. Biblioteket udlåner kun materiale til medlemmer af foreningen. Tidsskrifterne starter i tidsskriftslæsekredsene og ender efter runden i biblioteket til udlån.
Biblioteket bliver for tiden digitaliseret.

37
Enhver med interesse for DIFØTs arbejde kan optages som medlem af foreningen. Det årlige medlemsgebyr på pt 200 kr giver adgang til at forfatte beskeder på DIFØT FORUM, samt adgang til læsekredse og diføts bibliotek. Der er ved medlemsskab mulighed for at komme i kontakt med andre diføt medlemmer og udveksle ideer og erfaring.

Kontingentet på 200 kr dækker et regnskabsår fra 1. september til 31. oktober.

Indbetaling af DIFØT kontingent.
Kontingent for regnskabsåret 2017 er fastsat til 200 DKK.

I bedes indbetale kontingentet på en af følgende 3 måder:

1) MobilePay til nr 53707540 (Anders Heerfordt)

2) Bankoverførsel til regnr 8401, kontonummer 1077298 (DIFØT). VIGTIGT: SKRIV DIT NAVN I TEKSTEN TIL MODTAGER!

3) Bankoverførsel til SWIFT/BIC: MEKUDK21 IBAN: DK0284010001077298 (DIFØT). VIGTIGT: SKRIV DIT NAVN I TEKSTEN TIL MODTAGER!
SKRIV DIT NAVN i  "Meddelelse til modtager" , da navnet ellers ikke fremgår af kontoudskrifter fra Merkur Andelskasse.
Hvis navnet ikke fremgår af kontoudskriften er det vanskeligt for kassereren at se hvem der har betalt beløbet

INDMELDELSE: Sker ved betaling af kontingent samt email til kassereren, som pt er aheerfor@gmail.com, hvor man oplyser navn, adresse, telefonnummer,samt ønske om tilmeldelse og evt ønske om optagelse på nyhedslisten.

38
Foreningen DIFØT, vedtægter, kontakt ol / Foreningen DIFØT
« on: February 20, 2017, 01:42:59 pm »
 DIFØT, som står for Dansk Institut For Økologisk Teknik, er en offentligt registreret forening, der har til formål:

    at oplyse om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med naturen og dens metoder,

    at udnytte dens energier på bedst mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer og at reducere allerede forekommende indgreb i økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets vilkår forbedres.

DIFØT er en landsdækkende forening, uden politiske eller økonomiske interesser, tegnet af personer der interesserer sig for alternative energikilder og helbredelsesformer af alle slags. Alt arbejde er ulønnet og foretages på frivillig basis.

Der afholdes årligt generalforsamling i september.
Der afholdes halvårligt 2-3 medlemsmøder, ofte med foredrag.


39
Keshe teknik / Video eksempel
« on: February 19, 2017, 11:12:35 pm »
Eksempel på video
<a href="https://www.youtube.com/v/iQ1-P5t7zuQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/iQ1-P5t7zuQ</a>

40
Diverse fri energi maskiner / Re: Bob Boyce
« on: February 18, 2017, 11:26:30 pm »
Der findes en noget skjult webside om Bob Boyces kredsløb:
http://hydrogengarage.com/pwm3g/

Jeg følgende svar fra Hydrogen Garage på en forespørgsel om Hex controlleren:

Hello Anders,
 
Bob said the F board had issues. ThePWM3G works fine for what it was made for.
 
We still sell them, I solder them up and test them.
 
More updates on the PWM3G
 
You might be talking about the PWM3H or Hex Controller
 
He goes back and forth, I will let it out a safe version and let us sell them
 
then he says no it is still too dangerous. Pray for Bob he is going to DC to talk with Trump.
 
He met him years ago, when he had a limo service in DC. He bought a limo for something to do while working in DC and NY, he was bored at night and weekends, so he bought a limo and got licensed.
 
That is when he went to the Trump Tower, many times.
 
New updates at http://hydrogengarage.com/pwm3g
 
Andrew41
Diverse fri energi maskiner / Re: Bob Boyce
« on: February 18, 2017, 01:03:13 pm »
Jeg skrev til Hydrogen garage, og spurgte til en hex controller. De svarede at den ikke var frigivet endnu.

42
William Alek, Auroratech / Video med sidste foredrag af Bill Alek
« on: February 16, 2017, 04:11:01 am »
Fortæller om teorien bag OU
Om Floyd Sweets specielle magnet
Om Diracs teori og dens betydning
Krypteret med 7zip
Password udleveres til medlemmer af læsekredsen

43
Diverse fri energi maskiner / Re: Bob Boyce
« on: February 15, 2017, 10:25:49 pm »
En interessant video med Bob Boyce, kypteret med 7zip


44
Diverse politiske mord / Abraham Lincoln
« on: February 14, 2017, 07:09:35 pm »
Der er en historie om mordet på Abraham Lincoln, som var en del anderledes end den officielle.

Vedhæftet


45
Obama offentliggjorde på det hvide huses hjemmeside en tydeligt forfalsket fødselsattest. Den var lavet i fotoshop, og den var ikke gjort færdig, dvs det er muligt at adskille de forskellig komponenter hvoraf falskneriet er klistret sammen. Sådan noget kaldes dokumentfalsk, og det kan give flere år i fængsel.
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 80