Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - anders

Pages: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 85
1201
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 14, 2014, 12:46:19 pm »
500 Watt i 3 timer svarer til 125 Ah fra et 12 V batteri. Det kræver minimum et nominelt 250 Ah batteri at levere i praksis 125 Ah.
Sådan et batteri vil veje omkring 50 kg.
De 500 Watt kommer tydeligvis ikke fra det lille batteri i kassen....

/Anders


1202
William Alek, Auroratech / Salamancas inverter
« on: August 14, 2014, 12:36:36 pm »
Inverter 12V to 220V, 500W, Stand Alone, Portable and Self-charging.

Juan Luis Salamanca presenter of various videos, explains how to build a self-charging inverter from plans
which are readily available on the internet. His unit is constructed using largely recycled or free components.
He presents two units and concentrates on explaining the second more powerful unit which houses a larger transformer and provides power for up to three or four hours without heating or vibration.  It provides a reliable, portable power source as well as being self-charging - if not drained of energy.  The unit presented weighs around 2Kg and is used to power lamps or light machinery.

Juan presents similar videos on http://onedrive.live.com/redir?resid      .
He is happy to reply to emails, questions or comments - if he can understand them.  He will send links for/or plans which appear in
the video at 23m 30s if requested to do so.

Hope this serves.

Saludos,  Robin


1203
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 14, 2014, 10:33:59 am »
Nu har jeg lavet beregninger på en UDT, hvor jeg medtager feedback-spolen.
Jeg har lavet beregningerne i et spreadsheet.
Som kerne bruger jeg 3 halve Metglass AMCC100
Med en luftspalte på 0,1 mm bliver reluktansen af den primære gren 3,46 gange reluktansen i de to sekundære grene
Med 120 vindinger i hver sekundær og 120 vindinger i feedbackspolen opnår jeg at strøm i sekundæren inducerer præcis 0 volt i primæren. Til gengæld inducerer strøm i primæren heller ikke strøm i sekundæren.

Jeg har meget sandsynligt lavet en regnefejl et eller andet sted.

Regneark er vedhæftet
 

1204
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 13, 2014, 09:15:29 pm »
Når jeg prøver at regne på UDT'en, så ser jeg i første omgang væk fra tilbagekoblingsviklingen, og så får jeg at den gensidige kobling mellem input og output er den samme i begge retninger, lige som den er på en normal transformer. Så virker transformeren ikke særligt unidirektional...
Jeg hører gerne fra en anden, som kan regne den UDT igennem.

Selvfølgeligt overtrumfer målinger og eksperimenter alle beregninger. Men det var nu meget rart hvis beregningerne også viste Unidirektionalitet...

/Anders

 

1205
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 13, 2014, 08:19:03 pm »
Så en ferrit-kerne er vel et godt kompromis, hvis det skal være billigt, og man kan tillade sig at arbejde ved frekvenser som 10 kHz.

/Anders

1206
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 13, 2014, 08:11:29 pm »
http://www.magnetec.de/fileadmin/pdf/nanoperm.pdf

Her er en sammenligning mellem ferrit og nanoperm. Nanoperm har 4 gange mindre tab, samtidigt med at det har dobbelt så høj mætnings-magnetisme. Om det så svarer til 8 gange så stor udgangseffekt af en transformer, det kan jeg ikke lige gennemskue.

/Anders

1207
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 13, 2014, 08:02:09 pm »
http://www.magnetec.de/en/nanopermr-products/technical-data-nanopermr/
http://www.metglas.com/products/magnetic_materials/2605SA1.asp

Ovenstående links tillader en sammenligning mellem Metglass og Nanoperm.
Hvis man bruger Steinmetz formel for tab i magnetiske materialer:
Loss = k * B**1.5 * f

Nanoperm:  Losses (0,3 T / 100 kHz / sinus) < 110 W/kg

110 = k * 0,164 *1E5 => k = 0.669E-3

Metglas:   Losses ( 1.0 T /50 Hz/sinus)  = 0.05 W/kg

Metglass: 0.05 = k * 50 => k  = 1E-3

Tabene i Nanoperm er tilsyneladende 33% mindre end i Metglass, og man kan derfor gå lidt højere op i frekvens med Nanoperm end med Metglass.


Bortset fra tabene i materialet er der ikke den store forskel.  Der er noget forskel i magnetostriktion, men det betyder vel ikke så meget.

Så min vurdering er at det billigste og mest lavteknologiske er lamineret jern. Hvis man har kilogram nok, så kan man lave en fin maskine.
Nanoperm/Metglass er mere højteknologisk, svarer til højere frekvenser, og kan give store effekter på meget lille plads.

 

1208
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 13, 2014, 03:41:29 pm »
Den danske leverandør af Nanoperm kerner er i øvrigt Dovitech i Brøndby, hvor man taler med
Michael Rosenkrantz
Direct Tel: + 45 45 16 85 02

http://www.dovitech.dk/Default.aspx?ID=128

/Anders


1209
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 13, 2014, 09:52:16 am »
http://www.free-energy-info.com/Chapt3.html

Her omtales Figuera's fri energimaskine, som blev patenteret i 1908. Den fungerer tilsyneladende efter samme princip...

/Anders

1210
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 13, 2014, 09:04:12 am »
I følge http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_reluctance
må m være permeabiliteten
A må være tvæsnitsarealet af kernen
Y må være længden af den magnetiske rundkreds.

Mulig tolkning af a[N(Primary)] = a * N(Primary) ???

/Anders

1211
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 13, 2014, 08:56:43 am »
Vi har nu brug for at kunne regne på kerner. Hvordan er reluktans defineret? Hvad er det for en "m", som Paul Raymond Jensen taler om?
Hvad er hans enhed A-T/M? = Ampere-Turns/meter
Hvad er "the laws of magnetic circuits"?
Hvad er a i denne ligning:
a[N(Primary)] = [N(secondary)/2)‐N(feedback)]
Hvad er Y,m og A i denne ligning?
R = Reluctance = Y/mA


Jeg synes ikke umiddelbart at jeg har nogen bøger om disse ting på mine boghylder. Men jeg har vedlagt et kapitel, som jeg har fundet på nettet.

/Anders


1212
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 13, 2014, 07:53:26 am »
Sekundærviklingerne placeres på en ring uden luftspalte. Viklingerne placeres overfor hinanden på de to sideben. Primærviklingen laves på en separat kerne der passer ind mod sekundær ringen. Denne kerne kan med fordel være en C formet kerne der passer i højde med sekundærkernen. De to ender på C-kernen placeres ind mod sekundærkernen på de vandrette segmenter midt mellem sekundær viklingerne. På den måde kan luftspalten reguleres ved at lægge passende afstandsstykker mellem de to kerner. Dette er en lettere måde til at lave forsøget.

Glimrende forsøgsopstilling!

/Anders

1213
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 12, 2014, 05:12:45 pm »
Man kan sige at Esbens målinger ikke bare bekræfter William Aleks transformer men også Paul Raymond Jensen's UDT, og dermed vel også  Salamancas inverter.
Jeg har hørt om et antal tilfælde hvor ingeniørfirmaer lavede denne type apparater. Det skulle være ret nemt at lave dem i størrelsesorden 500 Watt-1 kW altså nogenlunde som Salamancas inverter.
Imidlertid sker der normalt det at man får besøg af nogle mennesker, der synes at man overtræder deres spilleregler.
Så jeg ville ikke blive overrasket, hvis vi nu fik besøg, og fik besked på at indstille vores eksperimenter.

/Anders

1214
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 12, 2014, 05:02:03 pm »
Hvad skulle det være? Må jeg byde på en COP 1,04 - 1,10 - 1,16 - 1,19 - 1,37 - 3,72 - 4,51 eller hvad med en fasevinkel over 90 grader!
Konklusion: En COP>1 kan lade sig gøre.

Venligst Esben

Fantastisk. Tak til Esben.
Det er da noget af et gennembrud!
Nu står vejen åben for at lave en lidt større maskine, der leverer lidt større output...

1215
William Alek, Auroratech / Re: En demo af en OU transformer
« on: August 12, 2014, 01:30:27 pm »
Denne diskussion har taget en besyndelig drejning.
Ole gav Juan Ruiz Salamancas inverter som et eksempel på fri energi i post #14.
Juan Ruiz Salamanca omtaler den selv som en fri energi maskine i nogle af sine you tube kommentarer.
Nu siger Ole han ikke kan se inverteren har noget med fri energi at gøre.

Måske vi skulle droppe disse udenoms diskussioner om Juan Ruiz Salamancas inverter, og prøve at holde os lidt til sagen, nemlig nemlig William Aleks demonstration.

Pages: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 85