Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - anders

Pages: 1 ... 33 34 [35] 36
511
Medieløgne og anden hjernevask / Små mængder radioaktiv stråling
« on: August 25, 2014, 09:29:14 am »
Den almindelige hjernevask går på at små mængder radioaktiv stråling er uskadeligt. Men det er slet ikke tilfældet.

http://www.ianfairlie.org/news/recent-evidence-on-the-risks-of-very-low-level-radiation/

Her fortæller Ian Fairlie om en række undersøgelser der viser at små mængder radioaktiv stråling har en betydelig skadelig helbredseffekt.
Eksempelvis har børn, der bor i nærheden af atomkraftværker, en betydelig overdødelighed af leukæmi.

http://enenews.com/scientist-massive-spikes-radioactivity-being-hidden-public-radiation-doses-around-reactors-increase-exponentially-major-worry-very-very-important-video

Dette er en lidt anden sag. Atomkraftværker åbner reaktoren en gang om året. Under den proces sker der et stort udslip af radioaktiv forurening. Værkerne tager ingen hensyn til vejrforhold, eller folks døgnrytme. Værkerne slipper gerne forureningen ud på et tidspunkt hvor børn leger udendørs, eller i vindstille eller i regnvejr, hvilket kan medføre kraftig lokal radioaktiv forurening. Værkerne skjuler denne forurening ved kun at oplyse deres årlige udslip. Fordelt over et år ser sådant et udslip beskedent ud.

Noget helt andet er, at det er en misforståelse at man bare kan måle radioaktiv forurening med en geiger-tæller. Skadevirkningen af radioaktiv stråling afhænger extremt meget af om man får stofferne ind i kroppen, eller de bliver uden for kroppen. I den almindelige hjernevask lader man som om de radioaktive stoffer aldrig kommer ind i kroppen på folk, og det er jo helt forkert.
 

512
Medieløgne og anden hjernevask / Mobilstråling
« on: August 25, 2014, 09:13:42 am »
Den almindelige hjernevask går på at mobilstråling er helt uskadeligt. Men det er slet ikke tilfældet.
http://www.avaate.org/IMG/pdf/ebm_28875_article_pdf_panagopoulos-2004.pdf
Denne artikel fortæller at man på banafluer ret let kan påvise en kraftig skadelig effekt af meget små mængder mobilstråling.
WiFi stråling må have en lignende skadelig effekt.

/Anders

513
Medieløgne og anden hjernevask / subliminal programming
« on: August 24, 2014, 11:23:21 am »
En gammel teknik til hjernevask er tilsyneladende ganske effektiv. Subliminal programming.
Man kan indlejre hypnotiske kommandoer i videoer og i lydspor, som bevidstheden ikke opfatter, men underbevidstheden modtager kommandoerne godt nok.
Det anvendes tilsyneladende i stor målestok ifølge whistlebloweren Catherine Austin Fitts.

https://www.youtube.com/watch?v=q-RBD-gAM-E


514
Medieløgne og anden hjernevask / WW3 - Ukraine
« on: August 24, 2014, 11:14:45 am »
Vestmagterne forsøger at fremprovokere en krig med Rusland. Vestmagterne har gennemført et ulovligt og udemokratisk statskup i Ukraine. Man har derefter straks beslaglagt Ukraines beholdning af guldbarrer, og sendt soldater og militærudstyr til Ukraine. Nu vil man defacto indlemme Ukraine i NATO, så man úhæmmet kan føre militærudstyr til Ukraine, herunder missil-batterier.

http://www.globalresearch.ca/the-russian-aggression-prevention-act-rapa-a-direct-path-to-nuclear-war-with-russia/5397171

515
Medieløgne og anden hjernevask / London 7/7 2005
« on: August 22, 2014, 01:09:50 pm »
Der eksploderede et antal bomber i Londons undergrundsbane 7/7 2005. Mange kilder har betegnet angrebet som meget mistænkeligt. Meget tydede på at regeringen var involveret i angrebet. Som jeg husker det vendte angrebet befolkningens noget fjendtlige holdning til regeringen til en mere venlig eller apatisk stemning.

http://themillenniumreport.com/2014/08/former-mossad-agent-reveals-direct-involvement-with-77-london-bombings/

Her indrømmer en Mossad agent angiveligt involvering i angrebet. 

516
Medieløgne og anden hjernevask / Sandy Hook
« on: August 22, 2014, 12:27:33 pm »
Der har været masser af vidnesbyrd om at Sandy Hook skoleskyderiet var et teaterstykke iscenesat af myndighederne. Skolen havde længe været lukket på det tidspunkt hvor skyderiet angiveligt fandt sted, så der var ingen elever eller lærere på skolen. Alligevel fortalte medierne om et skoleskyderier, hvor mange elever blev dræbt.

http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/911--false-flags/proof-sandy-hook-was-a-staged-media-hoaxanderson-cooper-knowsnose.html

517
Weatherengineering / Aquiess
« on: August 22, 2014, 12:12:33 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=cEQC-jYMjf8

Firmaet Aquiess  (http://www.aquiess.com/)  sælger regn.
De har i mange år benyttet temmeligt hemmelig teknologi til regn-mageri.
Den brede befolkning holdes hen i uvidenhed, bl. a. med (ammestue?-) historier om global opvarmning og effekten af CO2 udledning


518
Weatherengineering / Firmaer, der sælger regn
« on: August 22, 2014, 12:09:23 pm »
Der har i mange år været firmaer, der levede at at levere regn (mere eller mindre hemmeligt) til rige kunder, som fx olie-lande.
Man benytter en slags antenner, som står på jorden, og med passende udstråling kan man med høj sikkerhed lave regn på dage, hvor det i følge meteorologerne ikke burde regne. 

519
9/11 var en slags teater-forestilling til ære for især de amerikanske vælgere, som skulle acceptere nogle upopulære krige, og noget upopulær lovgivning. 9/11 hændelsen hensatte vælgerne i en form for apati, så regeringen uden modstand fra vælgerne kunne starte en række nye krige i Mellemøsten, og kunne indføre politistats-lovgivning, som gav magthaverne næsten ubegrænsede beføjelser i USA, til fx at krænke alle boregerrettigheder.

http://themillenniumreport.com/2014/08/cia-leak-gives-incontrovertible-evidence-that-911-was-state-sponsored/

Denne artikel dokumenterer at Saudiarabien var involveret i 9/11 og havde forudviden om hændelsen.


520
MH-370 forsvandt på vej fra Kuala Lumpur til Bejjing. Som alle disse Boing-fly kunne dette fly fjernstyres, og man kunne udefra overtage kontrollen med flyet, og gøre piloterne magtesløse. Det var tilsyneladende hvad der skete, og flyet blev fløjet til den amerikansk/britisk/israelske luftbase på Diego Garcia. Hvad der derefter skete med flyet er uklart. Det har været nævnt som en mulighed at det var samme fly, der senere styrtede ned i Ukraine med betegnelsen MH-17.

http://en.ria.ru/world/20140820/192174194/Classified-Information-on-Malaysia-Airlines-MH370-Case-Stolen--.html

30 computere tilhørende den organisation der arbejdede med "opklaring" af MH370 sagen er blevet hacket, og har i månedsvis lækket oplysning, der tilsyneladende er gået til Kina, men kan have gået andre steder hen.

521
Det globale finanskrak / Global finanskrise
« on: August 20, 2014, 03:46:32 pm »
En global finanskrise er næsten uundgåelig.

http://commoditiefutures.com/has-the-gold-in-fort-knox-disappeared/

Det konkluderes at alt guldet i Fort Knox mv er blevet stjålet af korrupte personer, og at det kun er et spørgsmål om tid før finanserne kollapser i USA, og i USAs allierede lande.
Underskuddet på USAs statsregnskab er astronomisk, og USAs seddelpresse kører på friløb. Sådan noget er altid hidtil endt galt.
 

522
Medieløgne og anden hjernevask / Fukushima
« on: August 16, 2014, 07:51:54 am »
Den almindelige hjernevask går påat Fukushima-ulykken var helt uskadelig og udslippet var væsentligt mindre end i Chernobyl.  Der er stort set ingen virkning på menneskers og dyrs helbred, og man kan roligt spise sushi og ris fra Japan.

http://enenews.com/200-trillion-bqkg-fuel-rod-materials-found-tokyo-material-spread-globally-major-part-worst-fukushima-plume-persists-long-time-environment-living-organisms-reconsider-health-effects-photos

Ved den første Fukushima eksplosion fordampede en stor del af reaktorkernen og blev omdannet til et fint støv hvoraf en del lagde sig over Tokyo en andel blev blæst verden rundt, så noget må være landet i Danmark. Sådan noget støv er ekstremt usundt.

http://enenews.com/scientists-reveal-serious-biological-effects-fukushima-radiation-widespread-impacts-population-declines-genetic-damage-high-rates-abnormality-mortality-species-significantly-impacted-disaster

Studier af dyr viser masser af skadevirkninger.

http://enenews.com/scientists-reveal-serious-biological-effects-fukushima-radiation-widespread-impacts-population-declines-genetic-damage-high-rates-abnormality-mortality-species-significantly-impacted-disaster

fordampt reaktorkerne sredt over hele verden (inklusive Danmark)

http://enenews.com/nuclear-fuel-found-15-miles-tokyo-suburbs-fukushima-uranium-glassy-spheres-transported-170-km-structural-materials-nuclear-reactors-present-photos

Dele af reaktorkernen fundet i udkanten af Tokyo. 130 km fra Fukushima

http://enenews.com/japan-professor-outbreak-cancer-fukushima-children-clear-evidence-epidemic-underway-all-japan-being-exposed-nuclear-radiation-govt-official-will-be-disastrous-conclude-actual-increase-thyroid-ca

Japansk professor fortæller at der er en epidemi af kræft blandt japanske børn. Lederen af kommiteen, en regeringstalsmand advarer professoren om at det vil få katastrofale følger for medlemmerne af kommiteen hvis man konkluderer at Fukushima ulykken havde helbredseffekter og forøgede antallet af kræfttilfælde.

523
Medieløgne og anden hjernevask / UFOer
« on: August 16, 2014, 07:37:43 am »
Den almindelige hjernevask går på at UFOer er indbildning, vi har ikke kontakt til rumvæsener, og onde rumvæsener styrer ikke vores regeringer.

http://www.theufochronicles.com/2014/08/ufo-spotted-during-live-news-broadcast.html

her er der så en UFO der flyver forbi under en online TV-udsendelse.


524
Keppe motorer / Dokumentation
« on: August 11, 2014, 05:10:37 pm »
Her er noget vigtig dokumentation om Keppe motoren.


525
https://www.wsws.org/en/articles/2014/08/09/mala-a09.html?view=print
 De vestlige medier hjernevasker befolkningen med CIA-historier om at Putin var ansvarlig for nedskydningen af MH-17.
Et førende malaysisk dagblad fortæller at det var regimet i Ukraine (måske efter ordre fra USA) der nedskød flyet.

/Anders

Pages: 1 ... 33 34 [35] 36