Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Ole Nielsen

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
Diverse fri energi maskiner / Hector D. Perez Torres frienergi transformator
« on: September 03, 2016, 07:52:41 pm »
Fri energi på en let måde

Her er to tegninger givet af Hector D. Perez Torres (A.R.K. research). Vedhæftet hvis de ikke dukker op:


Princippet er er a have en dobbelt sekundær kreds i en transformator med en stor strøm omkring kernen (A*vindinger) og blande felterne. Det er lidt som i Jensen UDT'en eller Gennady Markovs transformator. For at den store strøm ikke ska nå belastningen er de to sekundær viklinger lagt i serie men i modfase. Dette medfører at udgangsspændingen er lav, selvom magnetiseringen af kernen er stor. De to sekundær viklinger ligger i forlængelse af hinanden, i hvert fald i min forsøgsopstilling, så magnetfelterne delvis ophæver hinanden eller blandes med primær feltet i et område mellem de to sekundær viklinger. Teorien er at blande felterne til et nyt kohærent magnetfelt og ikke blot ved superposition hvor felterne glider gennem hinanden som med krydsende lysstråler. Ved kohærens dannes et nyt sammenhængende magnetfelt, eller hvad slags felt der end blandes, som repræsenterer mere energi end de oprindelige separate felter. Forskellen høstes som nytteenergi. Kohærens princippet er givet i Wilbert B. Smiths ufuldendte bog fra 1964: "The New Science."

Nogle indledende målinger med nogle mere eller mindre tilfældige spoler på en kerne viser at det er muligt at få ti gange mere aktiv effekt ud end det der driver transformatoren. Med det rette kredsløb skulle det derfor være muligt a lave et selvkørende apparat som vist af Dr. Andrey Melnichenko, Roman Karnouhov, Tariel Kapanadze m.fl.

/Ole

2
William Alek, Auroratech / Re: Diracs teori videreudvikles
« on: June 11, 2016, 02:55:08 am »
Hvis Wilbert B. Smiths teori er rigtig består elektronen og positronen af en partikel i stil med en røgring hvor tre felter vinkelret på hinanden låses fast og stabiliseres. Dette skulle være den mindste fysiske partikel hvoraf alt fysisk stof og elementar partikler består. Disse to partikler danner ifølge Smith en æter, eller mikropartikel gas, der kan overføre kræfter over afstand som f.eks. ved elektromagnetisk stråling og tyngdekraft. Partiklerne har spin i alle tre retninger og kan være højrehånds eller venstrehånds skruede hvilket bestemmer ladningens fortegn.

Smiths teori kræver seks parametre for at danne disse elementarpartikler. De tre første parametre er de tre mulige bevægelsesretninger (længde, bredde og højde). De næste tre parametre ligger i de første tre og er Tempus (forandring eller en tæthed), divergens (spredning) og curl (krølning eller at feltet krøller tilbage mod sig selv). I elektromagnetismen er disse beskrevet som tid, elektrisk felt og magnet felt. Tempus er ikke den tid vores urer måler men mere en tæthed i hvor hurtigt noget ændres. Smith betegner det som et felt der kan manipuleres med ved at ændre på de to andre felter eller parametre i denne gruppe. Med 12 parametre i alt kan hele universet beskrives ifølge Smith. Det kræver fire grupper af tre parametre vinkelret på hinanden. Hver efterfølgende gruppe ligger i den foregående gruppe således at en højere gruppe kræver alle de underliggende grupper for at eksistere.

Visse kilder, vist nok grantcronicles.com, fra folk der påstår at de har haft kontakt med udenjordisk folk siger at man kan se hvor de enkelte elektroner er skabt da de bærer en signatur fra generatoren der har dannet dem. Det må være noget i stil med at skabe hvirvler i vand fra en skrue og så kunne sige hvilken skrue der har dannet hvirvlerne. Elektroner og positroner er så hvirvler eller "røgringe" i noget finere ikke fysisk stof. Ved at stakke disse "røgringe" dannes større partikler indtil man når atomstørrelse og dermed danner grundstofferne.

http://grantchronicles.com/ har nogle artikler om udenjordiskes syn på elementarpartikler og deres vekselvirkninger. De giver nogle muligheder vi ikke officielt benytter os af endnu såsom fri energi og manipulering med tyngdekraften og selve atomet (transmutation).

Der eksisterer nogle YouTube videoer der viser kollisioner mellem røgringe der enten kan forstærke eller ophæve hinanden.

Smiths "røgringe" er også beskrevet som UPA (Ultimative Physical Atom) partiklen. Se f.eks. tegningen under kapitel 3 her: http://www.smphillips.8m.com/article-5.html. Det vises også hvordan "røgringene" stakkes til større partikler.

/Ole

3
Keshe teknik / Re: Maskiner til salg
« on: February 04, 2016, 12:32:25 am »
Her er en der videresælger Keshe udstyr han ikke er tilfreds med gennem eBay: https://www.youtube.com/watch?v=0M87oGaqaSk. Henvisning til eBay er i beskrivelsen under reklame videoen.

/Ole

4
Diverse alternativ helbredelse / Re: Nano sølv
« on: December 16, 2015, 02:15:56 am »
Hvad så med kobber eller aluminium? Men de har også bivirkninger. Aluminium skulle ødelægge celler i hjernen så der opstår Alzheimers sygdom. Kobber skulle også være sundhedsskadeligt for mennesker og mikroorganismer.

Der kører nogle debat tråde på http://ing.dk/artikel/zink-i-svinefoder-manglende-videnskabeligt-grundlag-stramme-graensevaerdierne-180961 om zink og kobber i svinefoder og svinekød. En bivirkning er skabelse af multiresistente bakterier. En af grundene til at benytte disse metaller er, at nedbringe forbruget af penicillin, hvilket ellers også skaber multiresistente bakterier. Der nævnes ikke om brug af sølv i foderet eller kødet giver multiresistente bakterier.

/Ole

5
William Alek, Auroratech / Thane Heins versus UDT
« on: December 09, 2015, 02:37:08 am »
Her er et par videoer af Thane Heins, hvor han viser samme effekt som sker i UDT'en, hvor primærsiden bruger en ren reaktiv effekt (VAr), mens sekundær siden afgiver virkelig effekt (W):
https://www.youtube.com/watch?v=x7JDElxCyX4     BiTT Demonstration
https://www.youtube.com/watch?v=k2H5BerC9Go    Energy CAN be CREATED Bi-Toroid Transformer Operating at Infinite Eficiency with Zero PF Dec 7, 2014

I begge videoer vises, at en normal transformator bruger virkelig eller reel effekt (W) fra spændingsforsyningen, mens bi-torroid'en kun bruger reaktiv effekt. En almindelig transformator bruger kun reaktiv effekt i tomgang hvor sekundæren ikke er belastet. Herved ser spændingskilden blot en spole (primærsiden) som belastning.

Tegningen over bi-toroid'ens magnetiske kredsløb kan faktisk reduceres til P.R. Jensens UDT. Måske er Thane Heins ikke klar over dette. De to parallelle ben der forbinder sekundærspolerne, på begge sider af disse, kan lægges sammen til et tykt ben på hver side as spolerne. P.R. Jensen benyttede en almindelig enfaset transformator med EI-kerne til UDT'en. Da en enfaset EI-kerne har det midterste ben med samme tværsnitsareal som de to sideben lagt sammen, reducerede Jensen reluktansen i midterbenet ved, at indføre en luftspalte i dette ben i stedet for, at benytte et tyndere ben som det gøres i bi-toroid'en. Men det ser ud til at princippet grundlæggende er det samme.

/Ole

6
Keshe teknik / Re: Maskiner til salg
« on: November 18, 2015, 01:42:02 am »
Ifølge Aaron Murakami og Peter Lindemanns hjemmeside http://emediapress.com/2015/11/14/keshe-fact-or-fiction/ er Keshe Foundation nu blokkeret af PayPal så betaling ikke længere kan formidles ad denne vej.

Der er mange der har betalt for produkter uden at få noget leveret, så det er stadig umuligt at bevise om det overhovedet virker som hævdet. Aaron efterlyser folk der har fået leveret et produkt til at vise et billede af det og evt. en video der viser det virke.

Belgisk politi undersøger Keshe Foundation for svindel. Der er henvisninger på siden, til forskellige grupper, der støtter eller kritiserer Keshe Foundation.

/Ole

7
Illuminati/PowersThatBe / The Grant Cronicles om attentatet i Frankrig
« on: November 15, 2015, 01:52:56 am »
The Grant Cronicles skriver at terror angrebet i Frankrig kun er begyndelsen i at dele og herske. Illuminati/New World Order vil optrappe og verdens ledere vil ikke lede befolkningen til modstand og dermed selv blive sårbare mål. Det ser p.t. ud som om Illuminati/NWOs taktik virker. Næste skridt i følge planen skulle være interne kampe i landene for, at kunne indføre love om mindre frihed og mere kontrol samt lukkede grænser. Det giver mere magt til den/dem der trækker i trådene (dukkeføreren eller the puppet master). Et total overvågnings samfund kan bruges til både gode og dårlige ting. Total magt kan let korrumpere så vi bør tænke os om med hensyn til hvad vi som befolkning ønsker/tillader.

Grant Cronicles d. 13. november 2015: Illuminati Update. Global Conquest through Illegal Immigration and the Flow of Migrants. French Terror Attack. http://www.grantchronicles.com/illuminatiupdate.htm

8
Diverse alternativ helbredelse / Re: Nano sølv
« on: November 12, 2015, 01:08:33 am »
Her er henvisningen til artiklen om nanosølv: http://ing.dk/artikel/miljoestyrelsen-ingen-nanosoelv-i-danskernes-toej-180120?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Computeren begyndte at lukke programmer ned, så jeg nåede kun lige at sende det foregående (opdateringer fra Microsoft lavede tvungen genstart).

/Ole

9
Diverse alternativ helbredelse / Re: Nano sølv
« on: November 12, 2015, 12:38:20 am »
Fra ing.dk:
Quote
Der er sandsynligvis ikke nanosølv i tekstiler, der sælges i Danmark, skriver Miljøstyrelsen i ny rapport.

Det nævnes at nanosølv ikke blot dræber bakterier:
Quote
Nanosølv er et antibakteriestof, der bruges i strømper, klude og sportstøj til at holde stoffet lugtfrit i længere tid. I flere forskningsprojekter er metalpartiklerne blevet beskyldt for at skade celler, herunder de stamceller, der danner neuroner i hjerne og nethinde.

Hvad så med kobber eller aluminium? Men de har også bivirkninger. Aluminium skulle ødelægge celler i hjernen så der opstår Alzheimers sygdom. Kobber skulle også være sundhedsskadeligt for mennesker og mikroorganismer.

/Ole

10
Steorn - Orbo / Re: Webinars
« on: November 07, 2015, 02:37:04 pm »
Hvis man afskriver den over de 800 år fås en kWh pris på under 3 kr per kWh hvis det forudsættes at den kører med fuld belastning i hele perioden. Hvis energipriserne stiger i stedet for at falde og man lader generatoren gå i arv til kommende generationer må det siges at være billig energi den leverer. I løbet af det næste hundrede år eller blot indenfor et årti er den nok teknologisk forældet. Garanterer de overhovedet at den holder i 800 år? Det vil så svare til at benytte fungerende teknik fra middelalderen i dag.

/Ole

11
Konventionel vedvarende energi / Re: Jernbaserede solceller
« on: October 24, 2015, 06:03:41 pm »
På Aarhus Universitets hjemmeside (http://inano.au.dk/outreach/besoegsservice/oevelser/mest-til-fysik-kemi/graetzel-solcellen/) ligger en øvelsesvejledning hvor i det beskrives hvordan man selv kan fremstille en Grätzel-celle. Klik på henvisningen "øvelsesvejledningen" (http://inano.au.dk/fileadmin/inano/Bes%C3%B8gsservice/Fremstil_din_egen_solcelle.doc) for at hente vejledningen.

/Ole

12
Diverse fri energi maskiner / Tewari film "OUT OF THE VOID"
« on: October 22, 2015, 02:38:20 am »
Film om Tewaris teori og maskine vil deltage på international filmfestival i Wien den 28. oktober. Her er hvad der er fremsendt til en diskussions gruppe på Yahoo:

Quote
Reactionless Generator Update October 18, 2015
A documentary about Space Energy will premiere at the Vienna International Film Festival on October 28th, 2015. The name of the film, OUT OF THE VOID, reflects the nature of space and matter that Paramahamsa Tewari has written about since the early 1970s. In his Space Vortex Theory (SVT) Mr. Tewari postulates and then proves by deductive reasoning the fundamental nature of a space and matter. The VOID makes up the interior of the electron and is created  from the ether as Nikola Tesla described when he said:
“All perceptible matter comes from a primary substance, or tenuity beyond conception, filling all space, the akasha or luminiferous ether, which is acted upon by the life giving Prana or creative force, calling into existence, in never ending cycles all things and phenomena.”
Tewari has proven the existence of the ether using Space Vortex Theory to build a machine with efficiency greater than one. This discovery is a verification of his theories and those of other physicists such as Descartes, Maxwell, Helmholtz, and Kelvin. These physicists have pointed out that space is not empty as has been taught for over one hundred years. Tewari’s discovery requires that the laws of physics as now taught must be modified to recognize that space is not empty and that the substance of space is the origin of matter as described in the Upanishads and known by the ancient seers of India for more than 10,000 years.
The film documentary OUT OF THE VOID begins with the story of an Austrian inventor named Karl Schappeller who claimed he could tap energy from space and conducted experiments in the 1920s to prove the concept. The film then covers current research and the experiments and theories of Paramahamsa Tewari and documents tests of his Reactionless Generator filmed at his lab in India.
MORE INFORMATION is at the OUT OF THE VOID website:
http://ausdemnichts.at/en/
SHOW TIME:
http://www.viennale.at/en/films/aus-dem-nichts
SYNOPSIS:
http://ausdemnichts.at/en/#synopsis
FROM THE GALLERY:
http://ausdemnichts.at/void/wp-content/uploads/ADN-STILL-16-900x486.jpg
http://ausdemnichts.at/void/wp-content/uploads/ADN-STILL-15-900x486.jpg
http://ausdemnichts.at/void/wp-content/uploads/ADN-STILL-18.Presse-900x486.jpg
See also
http://www.austrianfilms.com/film/schapeller
 
www.tewari.org

/Ole

13
Illuminati/PowersThatBe / Re: Hvem styrer jorden?
« on: October 20, 2015, 02:52:35 am »
"The Grant Chronicles" (http://www.grantchronicles.com) har en advarsel til dem som støtter den der styrer jorden om, at de ikke skal føle sig for sikre på, at det går som de har planlagt eller er blevet lovet: http://www.grantchronicles.com/needtoknow.htm.

Måske ender det med en mere eller mindre ødelagt biosfære og ingen steder at flygte til.

/Ole

14
Medieløgne og anden hjernevask / Re: MH-17
« on: October 15, 2015, 02:34:21 am »
Video animering af nedskydningen af MH17: http://ing.dk/video/animation-saadan-blev-mh17-skudt-ned-179456?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Videoen er lavet ud fra en rekonstruktion af dele af vraget samt data fra flyets optagere hvor triangulering fra mikrofonerne i cockpittet har bestemt hvor missilet eksploderede. De optagne data passer med vinklen af hullerne i skroget.

Videoen direkte fra YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KDiLEyT9spI.

/Ole

15
Diverse fri energi maskiner / Re: Akulas fri energi
« on: October 10, 2015, 06:26:28 pm »
Lad os håbe at Stivep1 (Wesley) også oversætter de nye videoer. Det er ikke Akula (Roman Karnouhov) der har oversat dem. Wesley var ham der var sammen med Kapanadze i Tyrkiet hvor de begge blev forgiftet i flyet på rejsen tilbage til Georgien.

Her er noget teori fra Grant Cronicles der forklarer hvorfra energien tappes: http://www.grantchronicles.com/astro155.htm. Læs først siden om partiklers bevægelse for at forstå førnævnte side: http://www.grantchronicles.com/astro05.htm.

/Ole

Pages: [1] 2 3 ... 5